urząd pracy w Krakowie

Podstrony

adigdynia's portal

Temat: Ogł. nabór wniosków do PO KL 9.5 woj. małopolskie
28 maja 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór wniosków w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Kapitał Ludzki. Celem Działania 9.5 jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. Niniejszy konkurs ma charakter konkursu...
Źródło: granty.org/viewtopic.php?t=147Temat: W sprawie nie utworzonych specjalności !!
...która odbędzie się jutro (8 grudnia) w godzinach od 11.00 do 16.00 na terenie Centrum Targowego Chemobudowa Kraków S.A, przy ul. Klimeckiego 14 w Krakowie. Pracodawcy poszukiwać będą m.in. przewodników i pilotów wycieczek, pracowników gastronomii oraz obsługę hoteli. Stąd głównymi adresatami Giełdy są uczniowie, studenci szkół o specjalizacji turystycznej oraz ich absolwenci. Giełdę organizują Biuro ds. Turystyki UMK oraz Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. „Na rynku turystycznym występuje deficyt pracowników. Stąd pomysł na organizację Giełdy. Mam nadzieję, że pomoże w zdobyciu kadr, które zagwarantują coraz lepszą obsługę ruchu turystycznego” – mówi Dyrektor Biura Turystyki UMK Katarzyna Gądek. Giełda ma na celu: umożliwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu pomiędzy osobami poszukującymi pracy a pracodawcami branży...
Źródło: f.uek.krakow.pl/viewtopic.php?t=10367


Temat: Ogł. nabór wniosków do PO KL 6.1.1 woj. małopolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza konkursy zamknięte w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI POKL, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Wnioski o dofinansowanie składać można od 30 kwietnia do 1 czerwca 2009 r. W dniu 5 maja 2009 r. na stronie WUP zostaną opublikowane wyjaśnienia dotyczące poszczególnych form wsparcia możliwych do realizacji w ramach Poddziałania...
Źródło: granty.org/viewtopic.php?t=122


Temat: Urząd Pracy w Krakowie
Czas, pieniądze i niezła orientacja w terenie. Żeby znaleźć pracę - bez nich ani rusz. Dobrze o tym wie każdy bezrobotny, których choć raz odwiedził Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Najpierw trzeba opracować trasę. Z centrum dojazd do urzędu zajmuję minimum godzinę. Podróż kończy się na przystanku w szczerym polu, 9 km dalej. Po kilku minutach marszu na horyzoncie wyłania się stary, sypiący się budynek. - Nie chodzi o czas, który tracę na dojazdy, bo czasu to ja mam dużo. Ale za każdym razem muszę kupić dwa godzinne bilety, po trzy złote każdy, a za to mogłabym mieć choćby chleb i mleko. Bo mi...
Źródło: forum-krakow.pl/viewtopic.php?t=265


Temat: Pomoc dla bezrobotnych przed trzydziestką
...Urzędu Pracy w Warszawie. Kim jest bezrobotny przed trzydziestką? - Są dwie kategorie młodych ludzi, którzy nie mogą znaleźć pracy. Pierwsza to osoby żyjące w mieście, często z wyższym wykształceniem. Druga - osoby niepracujące, spoza dużych miast, często tylko z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub średnim - mówi Adam Biernat z Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. - Każdej z tych grup trzeba pomóc w inny sposób. Jedni mają predyspozycje do założenia własnej firmy, inni woleliby odbyć płatny staż - dodaje. Oprócz kwoty, o którą mogą się dodatkowo starać powiatowe urzędy pracy, każde województwo już ma do wykorzystania określoną sumę pieniędzy. Na przykład Mazowsze ma zapewnione z Funduszu Pracy 493,7 mln zł. Jak zostaną podzielone te pieniądze? > ok. 320 mln zł -...
Źródło: compatto.pl/viewtopic.php?t=1837
Powered by MyScript